Okres kredytowania - najkorzystniejszy czas spłaty kredytu hipotecznego Skip to main content

Okres kredytowania jest jednym z bardzo ważnych parametrów kredytu mieszkaniowego.

Ze względu na wysokie ceny mieszkań, które przekładają się na pokaźne kwoty zaciąganych kredytów, najczęściej wybieramy długi czas jego spłaty. Polacy najczęściej wybierają okres od 25 do 35 lat – wynika z Raportu AMRON–SARFiN. Przy długim okresie kredytowania płacimy niskie raty, lecz przez czas spłaty zadłużenia bank nalicza dużo odsetek.  W przypadku kredytu na kwotę 300 000 złotych zaciąganego na 20 lat suma odsetek wyniesie 128 300 zł, a na 30 lat już 202 600 zł. Teoretycznie wydaje się więc, że warto wybierać możliwie jak najkrótszy okres spłaty kredytu.

Przykładowa rata i suma odsetek dla kredytu hipotecznego na 300 000 złotych w poszczególnych okresach kredytowania.

Okres kredytowania

(w latach)

Wysokość raty Suma odsetek
10 3 008zł 60 900zł
15 2 118zł 93 773zł
20 1 785zł 128 380zł
25 1 549zł 164 680zł
30 1 396zł 202 619zł
35 1 291zł 242 137zł

 

W praktyce jednak bardzo krótki czas kredytowania też nie jest dobrym rozwiązaniem.

Nawet w ciągu 10 lat możemy mieć nieprzewidziane problemy finansowe, wynikające z okresu bezrobocia lub problemów zdrowotnych. W tym czasie mogą również wzrosnąć stopy procentowe, które spowodują że comiesięczna rata wzrośnie. W rezultacie zbyt krótki okres kredytowania, a co za tym idzie wysoka rata, może stać się przyczyną kłopotów z brakiem płynności finansowej. Oczywiście banki oferują możliwość wydłużenia czasu już w trakcie spłaty, jednak zwykle wiąże  się to z dodatkowymi kosztami. Poza tym bank może uzależnić swoją zgodę od spełniania dodatkowych warunków. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby okres kredytowania nie był ani zbyt długi, ani zbyt krótki. Dobrym sposobem określenia optymalnego okresu kredytowania może być suma, jaką po spłacie raty będziemy w stanie przeznaczyć na dodatkowe oszczędzanie. Najlepszą opcja będzie sytuacja, kiedy możemy co miesiąc odkładać kwotę wynoszącą 50% płaconej raty. Trzeba jednak dodać, że powinny to być oszczędności długoterminowe, czyli takie, których za rok czy dwa nie wydamy na nowy telewizor lub wyjazd wakacyjny. Większe wydatki konsumpcyjne powinniśmy pokrywać z osobnej puli środków – oszczędności krótkoterminowych. Pamiętajmy, że zawsze można nadpłacać kredyt, jeśli mamy taką możliwość to pozwoli na zmniejszenie naliczanych odsetek.